nimpoert css: /fil/bruer/pc/mappe/nettisde.css AlIIy

Forrige side var litt dritt, men fungerte.

Har du en nettside til meg, send en melding.

Kos dere med ordene og drikk vann

tesat

all-scroll

auto

cell

context-menu

col-resize

copy

crosshair

default

e-resize

ew-resize

grab

grabbing

help

move

n-resize

ne-resize

nesw-resize

ns-resize

nw-resize

nwse-resize

no-drop

none

not-allowed

pointer

progress

row-resize

s-resize

se-resize

sw-resize

text

url

w-resize

wait

zoom-in

zoom-out